وب هاست لینوکس استاندارد - HETZNER

 • هاست رایگان 500MB
  رایگان!
  • وب سرور LITESPEED
  • آنتی شل eXploit Scanner
  • SSL رایگان
  • دامنه .ir 3600 تومان
  • VOIP ندارد
  • نصب رایگان CMS دارد
  • انتقال رایگان سایت شما بله
  • تحویل فوری و بصورت آنلاین
  • فضا 0.5 گیگابایت
  • پهنای باند بی نهایت
  • دامنه اضافه بدون محدودیت
  • پارک دامنه نامحدود
  • هارد SSD
  • بک آپ هفتگی و ماهانه
  • پشتیبانی 24 ساعته
 • هاست لینوکس ابری 1GB
  60,000تومان / سالانه
  • وب سرور LITESPEED
  • آنتی شل eXploit Scanner
  • SSL رایگان
  • دامنه .ir رایگان(خرید سالانه)
  • VOIP رایگان(30 روز)
  • نصب رایگان CMS دارد
  • انتقال رایگان سایت شما بله
  • تحویل فوری و بصورت آنلاین
  • فضا 1 گیگابایت
  • پهنای باند بی نهایت
  • دامنه اضافه بدون محدودیت
  • پارک دامنه نامحدود
  • هارد SSD
  • بک آپ هفتگی و ماهانه
  • پشتیبانی 24 ساعته
 • هاست لینوکس ابری 2GB
  80,000تومان / سالانه
  • وب سرور LITESPEED
  • آنتی شل eXploit Scanner
  • SSL رایگان
  • دامنه .ir رایگان(خرید سالانه)
  • VOIP رایگان(30 روز)
  • نصب رایگان CMS دارد
  • انتقال رایگان سایت شما بله
  • تحویل فوری و بصورت آنلاین
  • فضا 2 گیگابایت
  • پهنای باند بی نهایت
  • دامنه اضافه بدون محدودیت
  • پارک دامنه نامحدود
  • هارد SSD
  • بک آپ هفتگی و ماهانه
  • پشتیبانی 24 ساعته
 • هاست لینوکس ابری 3GB
  100,000تومان / سالانه
  • وب سرور LITESPEED
  • آنتی شل eXploit Scanner
  • SSL رایگان
  • دامنه .ir رایگان(خرید سالانه)
  • VOIP رایگان(30 روز)
  • نصب رایگان CMS دارد
  • انتقال رایگان سایت شما بله
  • تحویل فوری و بصورت آنلاین
  • فضا 3 گیگابایت
  • پهنای باند بی نهایت
  • دامنه اضافه بدون محدودیت
  • پارک دامنه نامحدود
  • هارد SSD
  • بک آپ هفتگی و ماهانه
  • پشتیبانی 24 ساعته
 • هاست لینوکس ابری 4GB
  130,000تومان / سالانه
  • وب سرور LITESPEED
  • آنتی شل eXploit Scanner
  • SSL رایگان
  • دامنه .ir رایگان(خرید سالانه)
  • VOIP رایگان(30 روز)
  • نصب رایگان CMS دارد
  • انتقال رایگان سایت شما بله
  • تحویل فوری و بصورت آنلاین
  • فضا 4 گیگابایت
  • پهنای باند بی نهایت
  • دامنه اضافه بدون محدودیت
  • پارک دامنه نامحدود
  • هارد SSD
  • بک آپ هفتگی و ماهانه
  • پشتیبانی 24 ساعته
 • هاست لینوکس ابری 5GB
  170,000تومان / سالانه
  • وب سرور LITESPEED
  • آنتی شل eXploit Scanner
  • SSL رایگان
  • دامنه .ir رایگان(خرید سالانه)
  • VOIP رایگان(30 روز)
  • نصب رایگان CMS دارد
  • انتقال رایگان سایت شما بله
  • تحویل فوری و بصورت آنلاین
  • فضا 5 گیگابایت
  • پهنای باند بی نهایت
  • دامنه اضافه بدون محدودیت
  • پارک دامنه نامحدود
  • هارد SSD
  • بک آپ هفتگی و ماهانه
  • پشتیبانی 24 ساعته
 • هاست لینوکس ابری 10GB
  220,000تومان / سالانه
  • وب سرور LITESPEED
  • آنتی شل eXploit Scanner
  • SSL رایگان
  • دامنه .ir رایگان(خرید سالانه)
  • VOIP رایگان(30 روز)
  • نصب رایگان CMS دارد
  • انتقال رایگان سایت شما بله
  • تحویل فوری و بصورت آنلاین
  • فضا 10 گیگابایت
  • پهنای باند بی نهایت
  • دامنه اضافه بدون محدودیت
  • پارک دامنه نامحدود
  • هارد SSD
  • بک آپ هفتگی و ماهانه
  • پشتیبانی 24 ساعته
 • هاست نامحدود ویژه B2
  450,000تومان / سالانه
  • وب سرور LITESPEED
  • آنتی شل eXploit Scanner
  • SSL رایگان
  • دامنه .ir رایگان(خرید سالانه)
  • VOIP رایگان(30 روز)
  • نصب رایگان CMS دارد
  • انتقال رایگان سایت شما بله
  • تحویل فوری و بصورت آنلاین
  • فضا نامحدود (منصفانه)
  • پهنای باند بی نهایت
  • دامنه اضافه بدون محدودیت
  • پارک دامنه نامحدود
  • هارد SSD
  • بک آپ هفتگی و ماهانه
  • پشتیبانی 24 ساعته